Introduktionsträff


Vi startar med en introduktionsträff där du får bekanta sig med konceptet och får lära dig grundläggande näringslära. Tycker du efter den träffen att detta verkar vara något du vill delta på så anmäler du dig till nästa kurs och startar din 12 veckors Weight Loss Challenge.

Du får gärna ta med dig dina vänner till introdutionsträffen. Informera den som bjudit in dig så att han/hon vet hur många som kommer och kan planera träffen för rätt antal deltagare.

Att du deltar på introduktionsträffen innebär inte att du har förbundit dig vid något.